قهرمان…!

دریای آرام ناخدای قهرمان نمی سازد…!

اگه می خوای به جایی برسی باید تلاش کنی نباید منتظر رسیدن آرزوهات باشی ، با منتظر موندن به جایی نمی رسی ، پس تلاش کن…

Advertisements